Εταιρικό προφίλ 
Δραστηριότητες 
Διεύθυνση - Επικοινωνία 
English       

 

τηλ./fax : 210 6015314

e-mail: info@k2m-energy.gr

 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία Κ2Μ (Know-how to Managing) Energy είναι εταιρεία συμβούλων μηχανικών, η οποία ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.

Η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη τη σημαντική εμπειρία των μετόχων της και ένα εκτεταμένο δίκτυο ειδικών συνεργατών, δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και την παροχή συμβουλών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Η K2M Energy δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στους ακόλουθους τομείς:

  • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Προστασία περιβάλλοντος
  • Διαχείριση έργων (project management)
  • Τεχνικοοικονομική αποτίμηση επενδύσεων